۵ سوال مهم مصاحبه شغلی همراه با جواب

۵ سوال مهم مصاحبه شغلی همراه با جواب

مصاحبه شغلی یکی از مراحل مهم بدست آوردن شغل جدید است. در هنگام مصاحبه سوالاتی پرسیده می شود که آماده شدن از قبل ...
۱۰ اشتباهی که نباید درمصاحبه شغلی انجام داد:

۱۰ اشتباهی که نباید درمصاحبه شغلی انجام داد:

۱ـ ظاهر شدن بی میل در هنگام مصاحبه بیان گفتاری و غیر گفتاری شما میتواند خیلی موثر باشد. پرانرژی باشید، صاف بنشینید و فعالانه ...
بیشترین سوالاتی که در هنگام مصاحبه شغلی پرسیده میشود:

بیشترین سوالاتی که در هنگام مصاحبه شغلی پرسیده میشود:

ـ درباره خودتان به ما بگویید؟
ـ چرا محل کار قبلیتون رو رها کردید؟
ـ نقاط قوت و ضعف شما چیست؟ ...