هتلداری و مسافرخانه

استان
اصفهان
(4)

علیرضا جبرئیلی    اصفهان    اصفهان
یک مجموعه معتبر به یک نفر نیروی خدماتی آقا با حقوق توافقی نیازمند است. از واجدین شرایط درخواست می گردد رزومه خود را با ذکر عنوان شغلی به آدرس ایمیل ذیل ارسال فرمایند : Alirezajebreil84@gmail.com و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 09130293463 تماس حاصل فرمائید.
۱۶۵ روز قبل
علیرضا جبرئیلی    اصفهان    اصفهان
یک مجموعه معتبر به یک نفر کاست کنترل خانم/آقا با حقوق توافقی نیازمند است. از واجدین شرایط درخواست می گردد رزومه خود را با ذکر عنوان شغلی به آدرس ایمیل ذیل ارسال فرمایند : Alirezajebreil84@gmail.com و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 09130293463 تماس حاصل فرمائید.
۱۶۵ روز قبل
علیرضا جبرئیلی    اصفهان    اصفهان
یک مجموعه معتبر به یک نیروی سرآشپز/آشپز به صورت شیفتی (12 ساعتی) با حقوق توافقی نیازمند است. از واجدین شرایط درخواست می گردد رزومه خود را با ذکر عنوان شغلی به آدرس ایمیل ذیل ارسال فرمایند : Alirezajebreil84@gmail.com و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 09130293463 تماس حاصل فرمائید.
۱۶۵ روز قبل
علیرضا جبرئیلی    اصفهان    اصفهان
به 1 الی 2 نفر نیروی حسابدار /کمک حسابدار خانم/آقا تقریبا با سابقه با حقوق توافقی نیازمندیم. از واجدین شرایط درخواست می گردد رزومه خود را با ذکر عنوان شغلی به آدرس ایمیل ذیل ارسال فرمایند. Alirezajebreil84@gmail.com
۱۶۵ روز قبل