در یک نگاه:
عنوان شغل:
خدمات و تشریفات و پذیرایی و نظافت
استان، شهر:
 تهران
سابقه کار:
۳ سال
دسته بندی:
اداری و دفتری
نیرو جوان آقا متاهل به منظور کار در دفتر خدمات مشاوره و سرمایه گذاری در تهران
تمام وقت
ایمیل:
Eddie.feiz6@gmail.com
زمان ارسال:
۱۳۹۷/۰۷/۱۰