در یک نگاه:
عنوان شغل:
جوابگوی تلفن مسئول دفتری راننده تراکت پخش کن بازاریاب
نام کارفرما:
ابراهیمی
استان، شهر:
همدان همدان
دسته بندی:
اداری و دفتری
حقوق:
طبق اداره کار
تعداد نیرو:
6
استخدامی
گروه تجارت الکترونیک ویرا در تخصصی های زیر درخواست به همکاری می
نمائید

اقا و خانم

✅تخصص مورد نیاز
1✅ - جوابگوی تلفن
2- ✅امور دفتری
3- ✅مسئول دفتر
4- ✅مسئول بازاریابی
5- ✅راننده
6- ✅تراکت پخش کن
ایمیل:
a_ebrahimi_57@yahoo.com
تلفن:
09190033021
زمان ارسال:
۱۳۹۷/۰۶/۲۲