در یک نگاه:
عنوان شغل:
مدیر سایت کارگاهی
نام کارفرما:
پلاسما
استان، شهر:
 کرمان
سابقه کار:
حداقل 3 سال
دسته بندی:
مهندسی و صنعت
حقوق:
توافقی
تعداد نیرو:
10
رشته تحصیلی: عمران
سابقه اجرایی: ساختمان، اجرا، سرپرستی و مدیریت کارگاه
امکان قرار دادن تضمین جهت حسن انجام کار
حداقل 3 سال سابقه ی اجرایی مرتبط
تمام وقت
ایمیل:
pazirehmaryam@gmail.com
تلفن:
09123984281
زمان ارسال:
۱۳۹۷/۰۶/۱۱