کرمان

استان
کرمان
(2)

دسته بندی:
پلاسما    کرمان   
دارای حداقل مدرک تحصیلی دیپلم آشنا به کامپیوتر دارای گواهی عدم سوء پیشینه، سلامت جسمی و امکان قرار تضمین حسن انجام کار
۱۰۶ روز قبل
پلاسما    کرمان   
رشته تحصیلی: عمران سابقه اجرایی: ساختمان، اجرا، سرپرستی و مدیریت کارگاه امکان قرار دادن تضمین جهت حسن انجام کار حداقل 3 سال سابقه ی اجرایی مرتبط
۱۰۶ روز قبل