همدان

استان
همدان
(1)

دسته بندی:
ابراهیمی    همدان    همدان
استخدامی گروه تجارت الکترونیک ویرا در تخصصی های زیر درخواست به همکاری می نمائید اقا و خانم ✅تخصص مورد نیاز 1✅ - جوابگوی تلفن 2- ✅امور دفتری 3- ✅مسئول دفتر 4- ✅مسئول بازاریابی 5- ✅راننده 6- ✅تراکت پخش کن
۹۵ روز قبل