در یک نگاه:
عنوان شغل:
کارشناس منابع انسانی
نام کارفرما:
شرکت آسان قزوین
استان، شهر:
 قزوین
سابقه کار:
3 سال
دسته بندی:
اداری و دفتری
تعداد نیرو:
350
حداقل لیسانس - تسلط به آموزش و توسعه - حداقل 3 سال تجربه مرتبط - لزوما ساکن قزوین و حومه
تمام وقت
قراردادی
ایمیل:
cv.asan2018@gmail.com
زمان ارسال:
۱۳۹۷/۱۲/۰۸