فرهنگی و هنری

دسته بندی:
حافظی    خراسان رضوی    مشهد
2-3 سال سابقه کار خلاق و با انگیزه مسلط به نرم افزارهای برداری و پیکسلی آشنا به اصول طراحی و فنون چاپ
۱۰۰ روز قبل